ZEMSTA - Akt IV - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
WACŁAW
Więc zdradziłeś?...

PAPKIN
Powiedziałem.

WACŁAW
A, niegodny!...

KLARA
wstrzymując go
O mój drogi,
Nie powiększaj mojej trwogi.

WACŁAW
Niech przynajmniej go ukarzę...

KLARA
Śmierć zadajesz twojej Klarze.

PAPKIN
Kto już w grobie jedną nogą,
Na tym groźby nic nie mogą.

WACŁAW
Co on mówi?

KLARA
Próżna zwada -
Uchodź, uchodź, nie trać chwili.

PAPKIN
O, i moja taka rada,
Bo się w łaśnie Cześnik sili
Zwabić cie tu w swoje szpony -
Poczt hajduków rozstawiony
Chwyci, zwiąże cię w potrzbie.

KLARA
Jeszczeż mało to dla ciebie!

WACŁAW
Lecz jak będzie?...

KLARA
w trwodze
Dziś napiszę.

WACŁAW
Dziś wieczorem...

KLARA
Hałas słyszę...

WACŁAW
To, com mówił...

KLARA
prosząc
Potem, potem...

WACŁAW
idąc ku drzwiom lewym
Idę teraz, lecz z powrotem...

Scena ósma
Klara, Papkin, Wacław, Cześnik, Dyndalski, hajduki z różnych stron

CZEŚNIK
zastępując w drzwiach lewych
Hola! Hola! mocium panie!
Objechałem jak bartnika.

WACŁAW
I cóż złego mi się stanie?
Widzę dużo przeciwnika,
Lecz nie myślcie, że się boję. -
do Cześnika
Jeśliś zbójca - masz mię, stoję;
Ale jeśliś człowiek prawy,
Jaka taką daj szablinę -
W Bogu wiara, że nie zginę.

CZEŚNIK
Lubię, chłopcze, żeś mi żwawy.
Lecz nie o tym terz mowa,
Daj więc baczność na me słowa:
Rejent wykradł narzeczonę
I chce tobie dać za żonę.
Miałby tryumf w tym sposobie,
Lecz ja umiem radzić sobie -
Lub do turmy pójdziesz na dno,
Gdzie, że siedzisz, ciężko zgadną,
Albo - rękę oddasz Klarze.
A jeżeli Starościanka
Pójść nie zechcve do ołtarza,
Jest tu druga, jej bratanka,
Tej z aciebie pójśc rozkażę.
Tobie żona jakby nimfa,
Podstolinie grochowianka,
Rejentowi tęga fimfa,

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 - 


  Dowiedz się więcej
1  Charakterystyka szlachty w „Zemście”
2  Geneza Zemsty Fredry
3  Czas i miejsce akcji ZemstyKomentarze
artykuł / utwór: ZEMSTA - Akt IV    Tagi: